Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Catering – kompleksowa organizacja usług cateringowych – moduł dla menedżerów i właścicieli

310 zł 24 h

Program:

1. Organizacja działalności cateringów.

2. Rodzaje i konstrukcje kart menu, zasady tworzenia, częstotliwość i logika zmian, sezonowość kart, estetyka.

3. Pozyskiwanie klienta cateringowego.

4. Organizacja imprez gastronomicznych – rozrywkowych.

5. Usługi gastronomiczne jako istotny element „event marketing”.

6. Catering jako element organizacyjny imprez okolicznościowych i masowych.

7. Rozliczanie imprez cateringowych.

8. Protokół obsługi gości VIP.

9. Savoir vivre przy stole.

10. Celebracje uroczystości.

11. Protokół dyplomatyczny.

12. Wybrane uwarunkowania prawne działalności gastronomicznej.

Cele:
Celem kursu jest doskonalenie wiedzy i umiejętności na temat  kompleksowej organizacji usług cateringowych, bankietowych i okolicznościowych. W ostatnim dniu szkolenia uczestnicy tworzą stół bankietowy.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Certyfikat wystawiany przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy,
- podpisanie umowy o kurs.

Egzamin/zaliczenie:
Egzamin z teorii zawodowej oraz umiejętności praktycznych.

Termin i miejsce:
- tryb: weekendowy/wieczorowy,
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt:
- 310 zł,
- student/absolwent WSG: 279 zł.

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Catering – moduł dla menedżerów"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C001

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI