Centrum Szkoleń
i Certyfikacji WSG

Zobacz naszą ofertę! Formularz zgłoszeniowy

Aktualności

 • 15 luty 2017

  Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym - zajęcia od 29.04.2017 r.

  Chcesz rozpocząć pracę w żłobku lub klubie dziecięcym? A może już pracujesz, ale zgodnie z nową ustawą musisz uzupełnić swoje kwalifikacje? Serdecznie zapraszamy na kurs:

  OPIEKUN W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM

  Termin: zajęcia od 29 kwietnia 2017 r.

  Celem kursu jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu prawidłowości rozwoju i sprawowania opieki nad dzieckiem do 3 roku życia, umożliwiających im realizację funkcji opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej. Podstawami uzyskanych kompetencji będą treści z zakresu: pedagogiki wczesnodziecięcej, psychologii dziecka, opieki pielęgnacyjnej, pierwszej pomocy, prowadzenia zajęć metodycznych zapewniających właściwy dla wieku dziecka rozwój psychomotoryczny, edukacji małego dziecka, diagnozowania zaburzeń rozwojowych.

  Koszt:
  - 1 600 zł,
  - student/absolwent WSG: 1 440 zł.

 • 15 luty 2017

  „Nowe kompetencje – nowe możliwości samorządu w zakresie form opieki nad dziećmi do lat 3”

  Z radością informujemy, iż Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy otrzymała dofinansowanie projektu pn. „Nowe kompetencje – nowe możliwości samorządu w zakresie form opieki nad dziećmi do lat 3”. Projekt realizowany będzie w okresie od 1.02.2017 r. do 31.07.2018 r. na terenie województw: lubuskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

  Celem projektu jest nabycie lub podniesienie kompetencji w zakresie rozwiązań związanych z organizacją i finansowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 przez władze samorządu gminnego i pracowników gminnych jednostek organizacyjnych w ramach bezpłatnego szkolenia.

  Wsparciem objęci zostaną przedstawiciele organów uchwałodawczych i wykonawczych jednostek samorządu gminnego (m.in. wójtowie, burmistrzowie lub ich zastępcy do spraw społecznych) oraz pracownicy jednostek samorządu gminnego odpowiedzialni za organizację i finansowanie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (m.in.: pracownicy urzędów, biur, jednostek pomocniczych, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych bądź ich jednostek organizacyjnych stworzonych przez gminy).

 • 14 luty 2017

  Wychowawca kolonijny - zajęcia 03-12.03.2017 r.

  Chcesz zdobyć kwalifikacje wychowawcy w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży?

  Zapraszamy na kurs:

  WYCHOWAWCA KOLONIJNY

  Termin: 03 - 12.03.2017 r.

  Celem kursu jest nabycie prawa do wykonywania zawodu, jako wychowawca – opiekun na koloniach, zimowiskach, obozach młodzieżowych organizowanych w Polsce i poza granicami RP.

  Koszt:
  - 160 zł,
  - student/absolwent WSG: 144 zł.

Partnerzy

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C001

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 68

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI