Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Ochrona danych osobowych

Program:

1. Podstawy prawne ochrony danych osobowych:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 • aktualny stanu prac legislacyjnych,

2. Najważniejsze pojęcia dotyczące ochrony danych osobowych wynikających ​z RODO.

3. Zasady przetwarzania danych osobowych.

4. Podstawa przetwarzania danych.

5. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym:

 • realizacja prawa do przenoszalności danych osobowych;
 • realizacja prawa do bycia zapomnianym;
 • prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania i podlegania decyzjom podejmowanym w sposób automatyczny.

6. Status i zadania ABI / IOD:

 • kiedy musimy powołać inspektora ochrony danych oraz warunki jakie musi spełnić inspektor;
 • obowiązki inspektora ochrony danych;
 • uprawnienia inspektora ochrony danych;
 • wyznaczenie inspektora ochrony danych spośród pracowników instytucji lub spoza ich grona – wady i zalety.

7. Przygotowanie się do nowych przepisów:

 • wiedza kadry kierowniczej;
 • przejrzenie posiadanych zasobów oraz procedur dotyczących przetwarzania danych osobowych;
 • obowiązek informacyjny;
 • weryfikacja umów powierzenia danych osobowych.

8. Organ nadzorczy - Urząd ochrony danych osobowych, omówienie projektu ustawy.

9. Przepisy karne związane z ochroną danych osobowych.

Cele:
Kurs ma na celu przede wszystkim zaznajomienie uczestników z zasadami ochrony danych osobowych wynikającymi z przepisów prawa (w tym również z RODO) i dobrych praktyk, a także na aspekty praktyczne pracy z danymi osobowymi i codzienne problemy przy wykonywaniu obowiązków związanych z przetwarzaniem danych.

Adresaci kursu:
Kurs skierowany jest do osób zajmujących się problematyką ochrony danych osobowych, w tym:

 • właściciele przedsiębiorstw (jednostek organizacyjnych) i kadra kierownicza,
 • osoby zatrudnione na stanowiskach związanych z przetwarzaniem danych osobowych (m.in. pracownicy działów kadr, sekretariatów, specjaliści ds. marketingu, osoby obsługujące bazy danych klientów, osoby obsługujące reklamacje),
 • osoby przygotowujące się do zajmowania funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji,
 • osoby zainteresowane tematyką ochrony danych osobowych.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając 
formularz zgłoszeniowy,
- podpisanie umowy o kurs.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 18,
- tryb: weekendowy/wieczorowy,
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt:
- 350 zł.

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
Santander Bank Polska 
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Ochrona danych osobowych"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C001

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI