Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Instruktor odnowy biologicznej

1 800 zł 210 h

Program:

Część ogólna:

1. Anatomia prawidłowa człowieka.

2. Fizjologia człowieka.

3. Podstawy psychologii i psychoterapii.

4. Podstawy pedagogiki.

5. Podstawy dietetyki i dietoterapii.

6. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia.

7. Prawne uwarunkowania prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Część specjalistyczna:

1. Teoretyczne podstawy odnowy biologicznej.

2. Traumatologia układu ruchu

3. Kinesioterapia.

4. Fitness, aerobic, calanetics, stretching.

5. Gimnastyka korekcyjna.

6. Masaż leczniczy, sportowy, specjalistyczny.

7. Fizykoterapia.

8. Techniki relaksacyjne.

9. Balneoterapia i leczenie uzdrowiskowe.

10. Usługi SPA i Wellness.

11. Kosmetyka estetyczna.

Cele:
Celem kursu jest zdobycie umiejętności organizowania i prowadzenia odnowy biologicznej u ludzi w różnym wieku, opanowanie umiejętności prowadzenia działań mających na celu przywrócenie sprawności fizycznej, a także równowagi psychicznej i emocjonalnej u osób narażonych na przemęczenie fizyczne, w tym sportowców, osób poddanych działaniu przewlekłego stresu i przemęczenia psychicznego, zdobycie umiejętności prowadzenia działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu dysfunkcji układu ruchu oraz zaburzeń sfery psychicznej człowieka, uzyskanie umiejętności prowadzenia działań zwiększających efektywność pracy zawodowej. Kurs przygotowuje do pracy w klubach sportowych i rekreacyjnych, ośrodkach wypoczynkowych i sportowych, klubach fitness, gabinetach odnowy biologicznej, salonach SPA i wellness, uzdrowiskach. Kurs daje przygotowanie do prowadzenia własnej działalności w zakresie odnowy biologicznej.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Po zaliczonym kursie i pozytywnie zdanym egzaminie instruktorskim kursant otrzymuje certyfikat Instruktora Odnowy Biologicznej wystawiany przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy oraz legitymację Instruktora Odnowy Biologicznej wystawioną przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy,
- podpisanie umowy o szkolenie.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 210,
- tryb: weekendowy,
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt:
- 1 800 zł,
- student/absolwent WSG: 1 620 zł.

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
Bank Zachodni WBK 
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Instruktora odnowy biologicznej”

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C001

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI