Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Studium Aktu

600 zł 20 h

Program:

1. Historia aktu od Dagera do dziś.

2. Ciało, symbol, znak – światłoczułe ciało.

3. O świetle.

4. Prawo do wizerunku, zawieranie umów.

5. Praca w studio i organizacja planu zdjęciowego.

6. Zasady i sposoby realizacji portfolio.

7. I Sesja z modelką.

8. Analiza prac i obróbka komputerowa.

9. II sesja z modelką.

10. III sesja własna.

11. Oprawa prac, prezentacja.

Cele:
Osiągnięcie umiejętności świadomego i kreatywnego kontaktu z modelem. Dążenie do efektywnego wykorzystania światła w fotografii portretowej. Ukazanie warsztatu fotografa i asystenta fotografa studyjnego. Zapoznanie z estetyką i historią aktu. Praca w profesjonalnym atelier.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenia uczestnictwa w warsztatach wydawane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenia:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- umowa o warsztaty. 

Egzamin / zaliczenie:
Zaliczenie na podstawie: systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 20
- tryb: wieczorowy/weekendowy
- miejsce: Muzeum Fotografii Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Królowej Jadwigi 14.

Koszt:
- 600 zł.

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za warsztaty Studium Aktu"


Szkolenie organizowane przy współpracy z Muzeum Fotografii przy Wyższej Szkole Gospodarki

Kontakt:
Muzeum Fotografii Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Królowej Jadwigi 14
85-231 Bydgoszcz
tel. 52 567 00 07
e-mail: 
muzeumfoto@byd.pl
www.muzeumfoto.byd.pl

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C001

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI