Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Navisworks 2017

861 zł 7 h

Program:

1. Wstęp: wprowadzenie do programu Navisworks Manage, omówienie wersji systemu Navisworks oraz formatów zapisu, interfejs użytkownika, narzędzia nawigacji, drzewo selekcji i zaznaczanie obiektów.

2. Przegląd modelu: ukrywanie obiektów i nadpisania graficzne, omówienie właściwości obiektów, narzędzia mierzenia i przesuwanie obiektów, selekcja i wyszukiwanie obiektów, tworzenie widoków rewizyjnych, komentarze, uwagi, tworzenie przekrojów.

3. Timliner: omówienie narzędzia Timliner – harmonogramowanie, tworzenie zadań, wyświetlanie wykresy Gantt’a, import zadań z plików zewnętrznych, konfigurowanie i definiowanie symulacji.

4. Sprawdzanie kolizji: omówienie narzędzia sprawdzania kolizji, konfiguracja testu kolizji i wyświetlanie rezultatów, tworzenie raportu kolizji.

5. Zestawienia ilościowe: przegląd narzędzia zestawień, definiowanie projektu zestawienia, zarządzanie elementami i danymi, zestawienia z modelu 3D i rysunków 2D.

Cele:
Autodesk Navisworks Manage, to kompleksowe rozwiązanie do weryfikacji projektu, które usprawnia koordynację, wykonywanie analiz oraz przekazywanie założeń projektowych. Podczas szkolenia uczestnicy poznają najlepszy sposób łączenia geometrii 3D wielu dziedzin w jeden model w celu przeprowadzenia koordynacji projektu, zdobędą wiedzę potrzebną do sprawnego przeglądu modelu i nanoszenia rewizji projektowych oraz nauczą się korzystać z narzędzi animacji, tworzenia harmonogramów i zestawień oraz sprawdzania kolizji projektowych.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Kurs kończy się otrzymaniem międzynarodowego certyfikatu Autodesk     

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając 
formularz zgłoszeniowy,
- podpisanie umowy o kurs.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 7,
- tryb: weekendowy/wieczorowy,
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt:
- 861 zł.

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Navisworks 2017"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C001

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI