Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

KAŻDA ZATRUDNIONA OSOBA BEZ WZGLĘDU NA WIEK MOŻE UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE DO KSZTAŁCENIA W FORMIE KURSU, SZKOLENIA LUB STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DO 100% PONIESIONYCH KOSZTÓW W RAMACH KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

                    

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy zaprasza do skorzystania z możliwości pozyskania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na różne formy szkoleniowe oraz studia podyplomowe.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników.

Wysokość dofinansowania z KFS:

 • Pracodawca, który zatrudnia 10 i więcej pracowników może otrzymać 80% dofinansowania kosztów – z własnych środków pokryje 20% kosztów.
 • Pracodawca, który zatrudnia do 9 pracowników może otrzymać 100% dofinansowania kosztów.
 • Kwota przyznana na szkolenie dla jednego pracownika nie może przekroczyć w danym roku 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Kto może ubiegać się o środki KFS?

 • Każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej jednego pracownika
 • Nie ma znaczenia, na jaki rodzaj umowy zatrudnieni są pracownicy korzystający ze wsparcia
 • Nie ma znaczenia wymiar czasu pracy pracowników zatrudnionych u beneficjenta
 • Pracodawca może sam skorzystać z KFS na takich samych zasadach jak jego pracownicy

W 2017 roku środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego będące w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy mogą zostać przeznaczone na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, na które składają się m. in. kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą.

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać na stronie internetowej właściwego dla Państwa firmy Powiatowego Urzędu Pracy lub skontaktować się z pracownikami Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, którzy zapewnią pomoc merytoryczną.

Przydatne linki:

www.wup.torun.pl

www.bydgoszcz.praca.gov.pl

www.mpips.gov.pl

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C001

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI