Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Trenerzy

John Doe

Barbara Boniek

Trener
close
Opis:

WYKSZTAŁCENIE: wyższe magisterskie

DOŚWIADCZENIE TRENERSKIE: prowadzenie szkoleń, warsztatów oraz wykładów od 2003 roku

TEMATYKA PROWADZONYCH SZKOLEŃ: medycyna ratunkowa, anatomia i fizjologia człowieka, bezpieczeństwo, higiena pracy, edukacja dla bezpieczeństwa, reforma programowa, CSR (Corporate Social Responsibility)

ZAINTERESOWANIA: beletrystyka, wędrówki górskie, uprawa roślin ozdobnych

John Doe

Bożena Ciechanowska

Trener
close
Opis:

WYKSZTAŁCENIE: wyższe magisterskie ( mgr pedagogiki w zakresie resocjalizacji)

DOŚWIADCZENIE TRENERSKIE: Trener z ponad 13-letnim stażem w prowadzeniu szkoleń z zakresu umiejętności menedżerskich, trenerskich, zarządzania zasobami ludzkimi, budowania i motywowania zespołu, komunikacji interpersonalnej, asertywności, budowania wizerunku, profesjonalnej obsługi klienta, zarządzania sobą w czasie, kreatywności, technik zarządzania projektami, rozwoju kompetencji osobistych i biznesowych. Ma wyjątkową przyjemność łączenia życiowej pasji z pracą zawodową. Ukończyła Szkołę Trenerów Biznesu, kurs psychoterapii systemowej oraz poznawczo-behawioralnej. Największą satysfakcję czerpie z towarzyszenia ludziom w zmianie perspektywy spostrzegania siebie i otaczającej rzeczywistości, nabywaniu nowych kompetencji, podejmowaniu wyzwań i osiąganiu wyznaczonych celów. Współpracuje jako trener z korporacjami, organizacjami pozarządowymi oraz jednostkami samorządu terytorialnego. W pracy wykorzystuje aktywizujące metody prowadzenia szkoleń, wierząc w skuteczność praktycznego zastosowania zdobywanej wiedzy i umiejętności.

TEMATYKA PROWADZONYCH SZKOLEŃ: Szkolenia trenerskie, Efektywne zarządzanie zespołem, Motywowanie i budowanie zespołu, Komunikacja i asertywność, Autoprezentacja i budowanie wizerunku, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Negocjacje w biznesie, Zarządzanie projektami, Zarządzanie zmianą, Równość szans kobiet i mężczyzn w biznesie, Wizerunek kobiety w biznesie, Gry i symulacje biznesowe

ZAINTERESOWANIA: Jej największą życiową pasją jest samo ŻYCIE, w którym stawia akcent na Relację, Jakość i Zaangażowanie. Szczególną satysfakcję czerpie z towarzyszenia ludziom w zmianie perspektyw spostrzegania siebie i otaczającej rzeczywistości, nabywania nowych kompetencji, podejmowania wyzwań i osiągania wyznaczonych celów. Wykonywana praca jest dla niej najlepszym motywatorem do ciągłego rozwoju i poszerzania własnych granic.

John Doe

Bożena Karpińska

Trener
close
Opis:

WYKSZTAŁCENIE: wyższe magisterskie
Magister – Zarządzanie Personelem
Licencjat – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

DOŚWIADCZENIE TRENERSKIE: szkolenia wewnętrzne z zakresu twardego HR, szkolenia zewnętrzne z zakresu twardego miękkiego HR, w tym również szkolenia w ramach projektów finansowanych z UE, zajęcia dydaktyczne – nauczyciel akademicki

TEMATYKA PROWADZONYCH SZKOLEŃ: Kodeks Pracy, Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym, Formy opodatkowania działalności gospodarczej, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Techniki negocjacji, Komunikacja Niewerbalna

ZAINTERESOWANIA: Zarządzanie zasobami ludzkimi, muzyka, joga

Remigiusz Koc

dr psychologii
John Doe
close
Opis:

WYKSZTAŁCENIE: 

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii
  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego; Dzienne studia magisterskie na kierunku: Psychologia; Specjalność: Stosowana Psychologia Społeczna
  • Wyższa Szkoła Dziennikarska im. Melchiora Wańkowicza w Warszawie; Niestacjonarne studia licencjackie na kierunku: Politologia i Nauki Społeczne; specjalność: Dziennikarstwo 

DOŚWIADCZENIE TRENERSKIE: Jako trener, doradca w obszarze HR pracuje od ponad 12 lat. Realizował projekty szkoleniowe m.in. dla następujących firm/instytucji: Neuca, Lotos Serwis S.A., Centrum Operacyjne Banku Pocztowego, Urząd Miasta Torunia, Sumika Poland, Frosta Sp. z o.o., ZUS, Hotel Zamek Giżycki, Urząd Gminy Białe Błota, Unilever, Centralny Ośrodek Służby Więziennej, P4 (Play), Energa S.A., PUP Grudziądz, Gaz System, Jabil Global Services sp. z o.o., PKPP Lewiatan, Skraw-Mech.

TEMATYKA PROWADZONYCH SZKOLEŃ: W ramach działalności szkoleniowej specjalizuje się przede wszystkim w projektach dotyczących: zarządzania zespołem, kierowania konfliktem, budowania zespołu, zarządzania stresem, doskonalenia kompetencji trenerskich i autoprezentacyjnych, budowania optymalnych relacji interpersonalnych, zasad i technik mentoringu i coachingu, stosowanej psychologii pracy

ZAINTERESOWANIA: Tenis ziemny, dziennikarstwo radiowe, kultura Hiszpanii

Tomasz Kosiński

Trener
John Doe
close
Opis:

WYKSZTAŁCENIE: zawodowe gastronomiczne

DOŚWIADCZENIE TRENERSKIE: właściciel Akademii Kulinarnej "Gotuj z nami" – w ramach której organizuję szkolenia tematyczne z różnego rodzaju kuchni europejskich. Przeprowadzenie ponad 100 dni szkoleń z zakresu HACCP. Około 120 dni szkoleń z różnych programów unijnych dla kucharzy z  tematyki kulinarnej.

TEMATYKA PROWADZONYCH SZKOLEŃ: HACCP, Kuchnia Włoska, Kuchnia Hiszpańska, Ryby i Owoce morza, Nowoczesne techniki kulinarne, Desery – nowoczesne cukiernictwo

ZAINTERESOWANIA: Tata 2 dzieci: Aleksandra i Anastazji i to one są jego największą pasją. Kulinarnie najbardziej interesuje kuchnia polska oraz ryby i wszystkie owoce morza.

Witold Kowalski

lekarz medycyny
John Doe
close
Opis:

WYKSZTAŁCENIE: wyższe lekarz medycyny

DOŚWIADCZENIE TRENERSKIE: lekarz chirurg, od 15 lat pracujący w systemie ratownictwa medycznego. Posiada certyfikat BLS Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego, w 2007 roku uzyskał aplikację na prowadzenie unijnych szkoleń z zakresu I pomocy. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu pierwszej pomocy, fizjologii wysiłku sportowego na kursie instruktora fitness. Wykładowca dla studentów turystyki i hotelarstwa, fizjoterapii, dietetyki oraz wychowania fizycznego na studiach licencjackich i magisterskich z zakresu fizjologii człowieka z uwzględnieniem zasad pierwszej pomocy przedmedycznej oraz organizacji imprez turystycznych pod kątem zabezpieczenia medycznego w Wyższej Szkole Gospodarki. 

TEMATYKA PROWADZONYCH SZKOLEŃ: Pierwsza pomoc, prowadzenie szkoleń z zakresu współpracy klastrowej w aspekcie działań prozdrowotnych dla pracowników samorządów lokalnych i właścicieli gospodarstw agroturystycznych, opracowanie zbiorczej strategii klastrowego funkcjonowania lokalnej agroturystyki z uwzględnieniem elementu usług prozdrowotnych, przygotowanie i wygłoszenie cyklu 130 wykładów dla pracowników administracji państwowej (Urzędy Skarbowe, ZUS), służb mundurowych (wojska, straży pożarnej, policji, straży miejskiej) placówek oświatowych oraz zakładów pracy i instytucji prywatnych z zakresu profilaktyki przeciwnowotworowej – „Kodeks walki w rakiem”, szkolenia w zakresie opieki nad osobami po amputacji piersi ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki opieki pomastektomijnej nad osobami starszymi oraz technik masażu limfatycznego kończyn górnych, animacja czasu wolnego seniora w placówkach opieki medycznej, domach pomocy społecznej i ośrodkach opieki paliatywnej – wykład i warsztaty, zarządzanie czasem metodą walki ze stresem, Zarządzanie w Ochronie Zdrowia, wykłady z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, szkolenia z zakresu BHP i pierwszej pomocy dla kadry zarządzającej

John Doe

Violetta Pryłowska

Trener
close
Opis:

WYKSZTAŁCENIE: wyższe magisterskie (Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Kierunek: Nauczanie początkowe z wychowaniem przedszkolnym) 

DOŚWIADCZENIE TRENERSKIE: Przez 10 lat Trenerka Kadry Narodowej Fitness w PZKFiTS
Od 1997 r. instruktor fitness i kulturystyki. Posiadaczka tytułu trenera II klasy nadany za osiągnięcia przez Ministerstwo Sportu.

TEMATYKA PROWADZONYCH SZKOLEŃ: Kursy instruktorów rekreacji ruchowej ze specjalnością fitness i kulturystyka, kursy instruktorów sportu ze specjalnością fitness.

ZAINTERESOWANIA: wszelkie nowości związane z prowadzeniem zajęć fitness, kulturystyki, dietetyki, treningu personalnego

John Doe

Izabela Bejma-Bąk

Trener
close
Opis:

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu. Przede wszystkim praktyk, przez 16 lat pracowała w dużym międzynarodowym holdingu na stanowisku związanym z Zarządzaniem Logistycznym. Wykorzystywała system SAP, była członkiem zespołu wdrożeniowego na całą Europę. Ukończyła również studia podyplomowe Akademia Coacha i Trenera oraz Zarządzanie Zintegrowanymi Systemami Informatycznymi. Aktualnie otworzyła przewód doktorski z dziedziny zarządzania logistycznego. Jest autorką kilku publikacji naukowych z tej dziedziny oraz autorką kursów e-learningowych z zakresu logistyki. Od ponad 10 lat jest wykładowcą akademickim w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Prowadzi zajęcia z: podstaw logistyki, statystyki, ekonomiki logistyki, gospodarki zapasami i magazynem, systemów logistycznych, logistyki produkcji i współczesnych koncepcji logistycznych oraz autorski wykład monograficzny pt. Wdrażanie zintegrowanych systemów zarządzania w przedsiębiorstwie. Jest koordynatorem merytorycznym studiów podyplomowych na kierunku Logistyka i Transport przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Zainteresowania pozanaukowe: literatura fantastyczna, ogrodnictwo, projektowanie odzieży.

John Doe

Izabela Kuberska-Jarmoła

mgr fizjoterapii
close
Opis:

Z zawodu, ale także z pasji jest fizjoterapeutą, kompleksowo zajmującym się niemowlętami, dziećmi oraz kobietami w ciąży i połogu. Ukończyła kursy: NDT  Bobath,terapia Craniosacralna: Czaszkowo-Krzyżowa (moduł I i II), DNS (Dynamic Neuro Stabilization) - wg Kolara, neurobiofeedback, neurorozwojowa diagnostyka i rehabilitacja niemowląt i dzieci starszych, instruktorski masażu Shantala dla niemowląt, obiektywna ocena pacjenta z wykorzystaniem EMG (treningu funkcjonalnego, platform stabilometrycznych i izokinetyki), pierwsza pomoc. Zajmuje się rehabilitacją dzieci, głównie niemowląt z grupy ryzyka ciążowo porodowego w szczególności wcześniaków, w schorzeniach neurologicznych, takich jak mózgowe porażenie dziecięce, przepukliny oponowo-rdzeniowe oraz zaburzenia koordynacji ośrodkowego układu nerwowego ZOUN różnego stopnia w przebiegu chorób wieku rozwojowego. Ogromna entuzjastka swojej pracy – kiedy trzeba szaleje, by pobudzić malucha, zamieniając się w wulkan energii, a czasami śpiewa kołysanki, żeby je uspokoić i wyciszyć. Każdego dnia uczy się pokory od swoich najlepszych przewodników – dzieci.

Grzegorz Skiba

Trener
John Doe
close
Opis:

Przemysław Ziółkowski

Trener
John Doe
close
Opis:

Historyk i pedagog, nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych WSG, Dyrektor Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego oraz Placówki Doskonalenia Nauczycieli WSG. Absolwent kilku studiów podyplomowych oraz licznych kursów i szkoleń. Kierownik i koordynator projektów edukacyjnych oraz inicjator i popularyzator różnych innowacyjnych form edukacji ustawicznej. Wykładowca w placówkach doskonalenia nauczycieli, twórca wielu programów kursów i studiów podyplomowych. Ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Instytutu Badań Edukacyjnych. Zainteresowania naukowe to dydaktyka akademicka, pedeutologia, samorządność uczniowska oraz edukacja osób starszych. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych, ośmiu książek: Student 50+, poradnik dla organizatorów uniwersytetów trzeciego wieku (2013), Wybrane kompetencje społeczne, (2014), Samorząd uczniowski – idee, uwarunkowania i doświadczenia (2014), Teoretyczne podstawy kształcenia (2015), Poradnik dla organizatora, kierownika i wychowawcy placówki wypoczynku dzieci i młodzieży oraz kierownika wycieczki szkolnej (2015), Pedagogizacja rodziców - potrzeby i uwarunkowania (2016), Pedeutologia – zarys problematyki (2016), Uniwersytet dla dzieci (2016), współautor czterech monografii: Artystyczny uniwersytet dziecka i rodzica (2014), Nauczyciel w drodze do profesjonalizmu (2014), Przewodnik metodyczny dla osób pracujących z wykorzystaniem metody gier diagnostyczno-symulacyjnych (2015), Zrozumienie rynku pracy krokiem do sukcesu (2015), redaktor poradnika Trening kompetencji rodzicielskich (2015) oraz monografii Bezpieczna i przyjazna szkoła (2016).

Katarzyna Wardzała

Trener
John Doe
close
Opis:

Konsultant, trener, coach sprzedaży i zarządzania. Wiceprezes ds. Sprzedaży w firmie PrimLean Sp. z o.o. Trener, wdrożeniowiec w projekcie System Edukacji Menedżerskiej ZEBRA. Certyfikowany konsultant w zakresie zastosowania badań osobowości JTI. Mentor w Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości. Prowadzi warsztaty i indywidualne programy rozwojowe m.in. z kreatywnego myślenia, przełamywania barier, zarządzania własną energią i czasem, samo motywacji, rozwiązywania problemów, rozwoju umiejętności współpracy w zespole, rozwoju umiejętności porozumiewania się i przywództwa. Opracowuje i realizuje projekty szkoleniowe z zakresu sprzedaży: zarządzania sprzedażą, obsługi klienta, budowania relacji z klientem, wywierania wpływu, negocjacji, kreatywnego i strategicznego myślenia w handlowaniu, prowadzenia rozmów telefonicznych, budowania i prezentacji oferty, zamykania sprzedaży, pozyskiwania poleceń, prospectingu, optymalizacji procesu sprzedaży, rozwoju osobowości w zawodzie sprzedawcy. Koncentruje się na zbudowaniu prawidłowej postawy, motywacji, rozwijaniu kompetencji i umiejętności, które są konieczne do osiągnięcia sukcesu w życiu zawodowym i osobistym.

John Doe

Joanna Sowińska

Trener
close
Opis:

Absolwentka stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz politologii o specjalizacji dziennikarskiej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Ukończyła kurs An Integrated Approach to Public Relations w London School of Public Relations i uzyskała międzynarodowy dyplom potwierdzający kwalifikacje w dziedzinie Public Relations. Przez blisko 5 lat pracowała jako rzecznik prasowy Portu Lotniczego Bydgoszczy. Doświadczony konsultant ds. komunikacji w obszarze Public Relations i Marketingu. Od ponad 6 lat pracuje w branży, wielokrotnie tworzyła strategie wizerunkowe i prowadziła kampanie promocyjne, wykorzystując połączenie różnorodnych działań marketingowych, w tym PR, reklamy czy działań internetowych w mediach społecznościowych. Specjalizuje się w dziedzinie media relations, komunikacji kryzysowej oraz wystąpieniach publicznych i sztuce autoprezentacji.

John Doe

Alicja Kozubska

Prof. WSG Dr
close
Opis:

Profesor Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, mgr pedagogiki Wyższej Szkoły Pedagogiki w Bydgoszczy w zakresie resocjalizacji, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka ponad 60 artykułów, 1 monografii, współautorka 2 książek: „Nauczyciel w drodze do profesjonalizmu” (2014) i „Artystyczny uniwersytet dziecka i rodzica”(2014), redaktorka 2 publikacji zwartych. Współtwórca jednego z pierwszych w Polsce Uniwersytetu Rodzinnego, recenzent „Rocznika Andragogicznego”. Twórca i współtwórca wielu programów studiów podyplomowych, ekspert i konsultant w projektach badawczych. Problematyka badawcza koncentruje się wokół: uwarunkowań pracy nauczyciela-wychowawcy, jakości kształcenia, współpracy podmiotów edukacyjnych i zakłóceń funkcjonowania rodziny. Od lat prowadzi szkolenia i warsztaty dotyczące: emisji głosu, pracy z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze oraz doskonalenia współpracy rodziny i szkoły. Pełniła funkcję Pełnomocnika Wojewody ds. Rodziny, pracowała w internacie z dziećmi głuchoniewidomymi, w szkole ponadgimnazjalnej jako nauczyciel przedmiotu. Kształcenie innych spostrzega wielowymiarowo: jako szansę na własny ustawiczny rozwój, szansę wpływania na innych, pomagania im w wydobywaniu swoich potencjałów oraz spotkanie z drugim człowiekiem, które dla każdej ze stron może okazać się ważne.

John Doe

Dominik Pokornowski

Trener
close
Opis:

PR manager i koordynator projektów z ponad 15-letnim doświadczeniem. Pracował jako kierownik działu komunikacji w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu, jako PR manager w Exea Data Center i Neuca, Arpol Motor Company. Lider wielu projektów webowych, aktywny trener i konsultant komunikacji internetowej. Z wykształcenia filozof (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), ukończył studia podyplomowe z zakresu Public Relations oraz Zarządzania Projektami. Od 2010 aktywny trener z zakresu komunikacji internetowej, PR-u i zarządzania projektami z dorobkiem ponad 1000 godzin szkoleniowych. Specjalizuje się w szkoleniach dla firm sektora MŚP, instytucji kultury, administracji i organizacji społecznych. Szkolił i doradzał w ponad 50 firmach i organizacjach.
Współpraca: Narodowy Instytut Audiowizualny, Narodowe Centrum Kultury, Centrum Promocji Informatyki, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Mazowiecki Instytut Kultury, Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego. Współpracował jako ekspert z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w projektach IT (e-usługi).

Andrzej Potrepko

Trener
John Doe
close
Opis:

WYKSZTAŁCENIE: wyższe mgr inż. (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie oraz studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy).
DOŚWIADCZENIE TRENERSKIE: 27 lat służby w Państwowej Straży Pożarnej w tym od 1992 r. dowódca – wykładowca w Szkole Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy. Od 5 lat - współpraca z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy.
TEMATYKA PROWADZONYCH SZKOLEŃ: bezpieczeństwo pożarowe, zarządzanie ochroną przeciwpożarową, wybrane elementy ochrony środowiska, szkolenia praktyczne w zakresie zwalczania pożarów oraz prowadzenia ewakuacji osób z budynków.
ZAINTERESOWANIA: turystyka, literatura, film.

Arkadiusz Blachowski

Trener
John Doe
close
Opis:

Ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Bydgoszczy na kierunku Wychowanie Techniczne oraz Wyższe Studium Fotografii w Warszawie. Wieloletni organizator i juror Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Dziecko i jego świat”. Twórca i założyciel młodzieżowego Klubu Filmowego „Zaczep”. Pomysłodawca i organizator Ogólnopolskiego Przeglądu Amatorskich  Filmów Krótkometrażowych  „Ściemnisko”. Członek Fotoklubu Rzeczypospolitej. Swoje prace fotograficzne prezentował na indywidualnych wystawach fotograficznych w Pałacu Młodzieży, w galerii Bydgoskiego Towarzystwa Fotograficznego oraz w Przeglądach Fotografii Bydgoskiej. Odznaczony medalem "Zasłużony Działacz Kultury" za popularyzację fotografii i filmu wśród dzieci i młodzieży. Ponadto otrzymał nagrody: Ministra Edukacji Narodowej, Kuratora Oświaty w Bydgoszczy i Prezydenta Miasta Bydgoszczy. W latach 2006-2015 kustosz Muzeum Fotografii przy WSG oraz kierownik Bydgoskiej Akademii Fotografii.

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C001

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI