Trening asertywności 11-12.04.2015 r. ♦ Autocad - kurs podstawowy: 28.02-29.03.2015 r. ♦ Szkolenie w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta 28.03.2014 r. ♦ Instruktor Rekreacji Ruchowej - Samoobrona - zajęcia od 14.03.2015 r. ♦ Opiekun w Żłobku lub Klubie Dziecięcym - zajęcia od 11.04.2015 r. ♦ Instruktor Sportu - Pływanie - zajęcia od 17.04.2015 r. ♦ Akademia Animatorów Hotelowych 31.03.2015 – 01.04.2015 ♦ Akademia Rezydentów Turystycznych 29.04.2015 – 30.04.2015 ♦ Akademia Animatorów Hotelowych - 31.03 - 01.04.2015 r. ♦ Akademia Rezydentów - 29-30.04.2015 r. ♦ Instruktor Rekreacji Ruchowej z zakresu "Nauki Pływania Niemowląt" - 07-10.04.2015 r. ♦ Auditor wewnętrzny HACCP - system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli - 18-19.04.2015 r ♦ Trening Asertywności - 21-22.02.2015 r. ♦ Organizacja i techniki pracy w recepcji - 14.03-15.03.2015 r. ♦ Auditor wewnętrzny systemu zarządzania wg ISO 22000 - 16-17.05.2015 r. ♦ Auditor wewnętrzny ZSZ wg ISO 9001, 14001 i OHSAS 18001- 12-14.06.2015 r. ♦ Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - 28.02-01.03.2015 r. ♦ Akademia Coacha - zajęcia od 27-29.03.2015 r. ♦ Kurs Barmański - zajęcia od 20.03.2015 r. ♦ Kurs Kelnerski - zajęcia od marca 2015 r. ♦ Zamówienia Publiczne - 11-19.04.2015 r. ♦ Kierownik Placówek Wypoczynku dla dzieci i młodzieży - marzec 2015 r. ♦ PRAWO PRACY 17 - 19.04.2015 r. ♦ Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami europejskimi - 14.03 - 21.03.2015 r. ♦ Instruktor Rekreacji Ruchowej - specjalność: Hipoterapia - 28.02.2015 r. ♦ Instruktor Rekreacji Ruchowej - specjalność: Jazda Konna - 28.02.2015 r. ♦ Ratownik na spływach kajakowych - 14-17.05.2015 r. ♦ Instruktor Rekreacji Ruchowej: specjalność - Kajakarstwo - 16-24.05.2015 r. ♦ Bezpieczeństwo organizacji spływów kajakowych - 14-17.05.2015 r. ♦ Lidership - 14-15.03. 2015 r. ♦

KolonieAkademia Technologii UmysłowychRoczna Bydgoska Akademia FotografiiKurs Turystyki KajakowejWarsztaty SushiDesign - akademia kreatywnościkursy, szkoleniatablica korzyściPrzedszkolePTEGaudeamusAkademia

Aktualności


26.02.2015
Kurs kulinarny - Kucharz zawód dla osób z fantazją

Gotowanie jest Twoją pasją?
        Chcesz zdobyć kwalifikacje?

                 Rozwinąć  kulinarne umiejętności?

Wszystkich amatorów i miłośników gotowania oraz osoby, które pragną związać swoją przyszłość zawodową z gastronomią zapraszamy na:

Kurs kulinarny - kucharz, zawód dla osób z fantazją

Termin: Zajęcia od 24.04.2015 r.

Ponieważ nasz kurs opiera się głównie na zajęciach warsztatowych uczestnicy w praktyce zapoznają się z tajnikami sztuki kulinarnej. 
Celem kursu jest przygotowanie uczestnika z zakresu wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do wykonywania zawodu kucharza.
Po zaliczonym kursie i pozytywnie zdanym egzaminie  kursant otrzymuje Zaświadczenie na druku MEN

Koszt:
- 800 zł,
- student/absolwent WSG: 720 zł
.

Więcej informacji TUTAJ


więcej >>
25.02.2015
Kurs dla kandydatów na wychowawców w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży

Centrum Szkoleń i Certyfikacji Wyższej Szkoły Gospodarki zaprasza na:
Kurs dla kandydatów na wychowawców w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży

Termin: 17-24.04.2015 r.

Celem kursu jest uzyskanie kwalifikacji wychowawcy w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży. Celem kursu jest nabycie prawa do wykonywania zawodu, jako wychowawca - opiekun na koloniach, zimowiskach, obozach młodzieżowych organizowanych w Polsce i poza granicami RP.

Koszt:
- 160 zł,
- student/absolwent WSG: 144 zł.

Więcej informacji TUTAJ


więcej >>
25.02.2015
Kurs kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży

Centrum Szkoleń i Certyfikacji Wyższej Szkoły Gospodarki zaprasza na:
Kurs kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży

Termin: 30.05.2015 r.

Celem kursu jest uzyskanie kwalifikacji kierownika placówek wypoczynku dzieci i młodzieży. Wyposażenie uczestników kursu w wiedzę i umiejętności merytoryczne potrzebne do pełnienia obowiązków kierownika placówki wypoczynku dla dzieci i młodzieży; zapoznanie uczestników kursu z obowiązującymi przepisami dotyczącymi życia i zdrowia uczestników placówek wypoczynku; przygotowanie uczestników do sporządzania planu pracy wychowawczo - opiekuńczej placówki wypoczynku poznanie przez uczestników kursu podstawowych metod pracy z kadrą na kolonii, nabycie przez uczestników kursu umiejętności organizacji pracy w placówce wypoczynku.

Koszt:
- 140 zł,
- student/absolwent WSG: 126 zł.

Więcej informacji TUTAJ


więcej >>
24.02.2015
Kursy z zakresu fizjoterapii

Centrum Szkoleń i Certyfikacji Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy zaprasza na nowe kursy z zakresu fizjoterapii:

Podstawy rehabilitacji niemowląt i dzieci starszych pod kątem neurorozwojowego wspomagania

Cele:
Przybliżenie uczestnikom metod pracy z małym pacjentem pod kątem neurorozwojowym.

Termin i miejsce:
- termin: 28-29.03.2015 r.
- ilość godzin: 16
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt:
- 800 zł,
- student/absolwent WSG: 720 zł.

Kurs Masaż Shantala

Cele:
Nauczenie uczestników kursu zręczności w masowaniu niemowląt z pełną uwagą, Zaznajomienie z tematyką prawidłowej pielęgnacji i kąpieli niemowląt.

Termin i miejsce:
- termin: 18-19.04.2015 r.
- ilość godzin: 16
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt:
- 350 zł,
- student/absolwent WSG: 315 zł.


więcej >>
23.02.2015
Organizacja i techniki pracy w recepcji

Centrum Szkoleń i Certyfikacji Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy zaprasza na kurs:

Organizacja i techniki pracy w recepcji

Termin: 14-15.03.2015 r.

Cele:

  • doskonalenie umiejętności obsługi gościa,
  • poznanie zasad właściwej organizacji pracy i technik pracy,
  • wyrobienie poczucia etyki i estetyki zawodowej,
  • zapoznanie się z uwarunkowaniami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawnych.

Koszt:
- 350 zł,
- student/absolwent WSG: 315 zł.

Więcej informacji TUTAJ


więcej >>
23.02.2015
Akademia Animatorów Hotelowych

Centrum Szkoleń i Certyfikacji Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy zaprasza na

Akademię Animatorów Hotelowych

31.03.2015 – 01.04.2015

Praca na wakacje i pobyt w ciepłych krajach?
Sport, zabawa i przygoda życia?
Tak! Zostań animatorem czasu wolnego i pracuj z nami!

Szkolenie realizowane jest przy współpracy przy współpracy z Rainbow Tours S.A.

Do Twoich zadań będzie należało:
- szukanie ukrytych skarbów,
- toczenie indiańskich bitew,
- branie udziało w sportowych
- olimpiadach i kosmicznych wyprawach,
- robienie pamiątek z wakacji,
- tańczenie na mino-disco.

Koszt
- 350 zł,
Cena obejmuje:
18 godzin lekcyjnych zajęć z profesjonalnymi trenerami turystyki
skrypt szkoleniowy w wersji on-line
dyplom potwierdzający udział w szkoleniu (uwaga! Dyplom wydajemy w 3 wersjach językowych: polskiej, angielskiej i hiszpańskiej – to ułatwi Ci poszukiwanie pracy także za granicą)
zaświadczenie o udziale w zajęciach z pierwszej pomocy przedmedycznej „Care for Children” (bardzo istotne dla pracodawców).

Więcej informacji TUTAJ


więcej >>
23.02.2015
Instruktor Rekreacji Ruchowej, specjalność - Samoobrona

Centrum Szkoleń i Certyfikacji Wyższej Szkoły Gospodarki zaprasza na kurs:

Instruktora Rekreacji Ruchowej, specjalność - Samoobrona

Termin: 14.03.2015 r.

Celem jest przygotowanie uczestników kursu do prowadzenia wszechstronnych zajęć z zakresu rekreacji ruchowej, a szczególności zajęć dydaktycznych samoobrony, przekazanie słuchaczom określonego zasobu wiadomości i umiejętności metodycznych, technicznych taktycznych niezbędnych do realizacji procesu nauczania oraz uzyskanie uprawnień instruktora rekreacji ruchowej o specjalności samoobrona.

Koszt:
- 1250 zł,
- student/absolwent WSG: 1125 zł.

Więcej informacji TUTAJ


więcej >>
22.02.2015
Szkolenie w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta

Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG zaprasza wszystkich zainteresowanych na:
Szkolenie w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta

Termin I: 28.03.2015 r.
Termin II:  18.04.2015 r.

 

Kurs jest dedykowany do techników i lekarzy pracowni diagnostyki obrazowej. Uczestnik po odbyciu szkolenia i zaliczeniu egzaminu państwowego uzyska certyfikat, którego ważność wynosi 5 lat.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej, wszyscy pracownicy realizujący procedury z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej, medycyny nuklearnej i radioterapii są zobowiązani do odbycia szkolenia Ochrona Radiologiczna Pacjenta. Obowiązek ten dotyczy również lekarzy stomatologów, lekarzy radiologów, lekarzy wykonujących procedury związane z zakresu radiologii zabiegowej, fizyków medycznych oraz techników RTG obsługujących aparaty rtg.

Koszt kursu

- opłata kurs 250 zł brutto
- opłata egzamin - 140 zł brutto

Więcej informacji TUTAJ
 


więcej >>
21.02.2015
Instruktor Rekreacji Ruchowej z zakresu Nauki Pływania Niemowląt

Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG zaprasza wszystkich zainteresowanych na kurs

Instruktor Rekreacji Ruchowej z zakresu "Nauki Pływania Niemowląt" NOWOŚĆ!

TERMIN: 07.04 - 10.04.2015 r.

Koszt:
- 1500,00 zł,
- student/absolwent WSG: 1000,00 zł.

Cele:
Celem kursu jest przygotowanie instruktorów do samodzielnego prowadzenia zajęć z pływania z dziećmi w wieku od 3 miesięcy do 3 lat.

Więcej informacji na temat Kursu znajdziecie Państwo TUTAJmail


więcej >>
20.02.2015
Kurs dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym

Centrum Szkoleń i Certyfikacji Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy zaprasza na kurs:

Kurs dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym

Termin: zajęcia od 11.04.2015 r.

Cele:
Wyposażenie słuchaczy w wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu prawidłowości rozwoju i sprawowania opieki nad dzieckiem do 3 roku życia, umożliwiających im realizację funkcji opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej. Podstawami uzyskanych kompetencji będą treści z zakresu: pedagogiki wczesnodziecięcej, psychologii dziecka, opieki pielęgnacyjnej, pierwszej pomocy, prowadzenia zajęć metodycznych zapewniających właściwy dla wieku dziecka rozwój psychomotoryczny, edukacji małego dziecka, diagnozowania zaburzeń rozwojowych.

Koszt:
- 1450 zł,
- student/absolwent WSG: 1305 zł.

Więcej informacji TUTAJ


więcej >>
19.02.2015
Trening asertywności

Centrum Szkoleń i Certyfikacji Wyższej Szkoły Gospodarki zaprasza wszystkich chętnych na kurs:

Trening asertywności

Termin: 11-12.04.2015 r.

Rozwijanie ważnych umiejętności w zakresie kontaktów interpersonalnych, dzięki którym uczestnicy mogą sobie lepiej radzić zarówno z problemami zawodowymi jak i osobistymi. Szkolenie prowadzone metodami warsztatowymi. Uczestnikiem szkolenia może być każdy, kto chce lepiej radzić sobie w kontaktach interpersonalnych, budując własną asertywność.

Koszt:
- 380 zł,
- student/absolwent WSG: 315 zł.

Więcej informacji TUTAJ


więcej >>
18.02.2015
PRAWO PRACY

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu PRAWO PRACY

17-19.04.2015 r.

Cena: 450 zł

Cel szkolenia:
Kurs adresowane jest do menadżerów wszystkich szczebli, właścicieli firm oraz wszystkich zainteresowanych prawem pracy. Głównym celem kursu jest dostarczenie praktycznej wiedzy słuchaczom z zakresu wybranych elementów prawa pracy. Poszerzenie ich wiedzy z zakresu efektywnego zarządzania działem lub firmą oraz unikania sytuacji problematycznych.

Więcej informacji tutaj


więcej >>
CENTRUM SZKOLEŃ I CERTYFIKACJI
WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI