Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Warsztaty dla początkujących pszczelarzy

Program:

1. Pszczoła i jej znaczenie, rola w środowisku – biologia rodziny pszczelej: (wykład 6-godzinny)

 • gatunki i rasy pszczół
 • postacie pszczół w rodzinie pszczelej
 • anatomia i fizjologia pszczoły
 • prace wykonywane przez pszczoły
 • życie rodziny pszczelej w ciągu roku
 • wychów matek pszczelich
 • wymiana matek pszczelich
 • choroby czerwiu i pszczół dorosłych
 • walka z warrozą
 • higiena w gospodarstwie pasiecznym
 • wytrucia pszczół

2. Innowacyjne metody pracy w pasiece – gospodarka pasieczna: (wykład 6-godzinny)

 • zakładanie pasieki w tym specyfika pasieki miejskiej
 • ule i sprzęt pasieczny
 • zasady pracy w pasiece
 • kierowanie rozwojem rodzin pszczelich
 • prace pasieczne w ciągu roku
 • konwencjonalne i ekologiczne metody prowadzenia gospodarki pasiecznej
 • pozyskiwanie produktów pszczelich: miodu, pyłku, pierzgi, mleczka pszczelego, propolisu i wosku
 • technologia produktów pszczelich, przechowywanie i ich przetwarzanie
 • sprzedaż bezpośrednia i detaliczna produktów pszczelich w świetle obowiązujących przepisów prawnych
 • pożytki pszczele, rośliny miododajne i pyłkodajne, rola pszczół w zapylaniu roślin
 • ekonomika gospodarstwa pasiecznego
 • najczęściej popełniane błędy w gospodarce pasiecznej

3. Warsztat w pracowni: przygotowanie ramek ulowych - wtapianie węzy, odlewanie świec z wosku pszczelego (warsztat 4-godzinny).

4. Warsztaty na pasiece: sposoby gospodarowania, zarządzanie zasobami rodziny pszczelej, poszerzanie gniazd,  jako sposób na intensyfikację rozwoju rodziny, przygotowanie rodziny do pożytków, przygotowanie do zimowania, zabiegi stosowane w różnych porach roku, hodowla matek pszczelich i ich wymiana, sposoby zapobiegania chorobom i leczenie (3 warsztaty 3-godzinne).

5. Warsztat w pracowni: miodobranie, pozyskiwanie pierzgi, rozróżnianie rodzajów miodów (2 warsztaty 3-godzinne).

Praktyczne zajęcia odbywają się na terenie pasieki Pszczelarium WSG, ul. Garbary 2 w Bydgoszczy.

UWAGA: Kurs związany z międzynarodowym programem promującym pszczelarstwo miejskie – InterRegBeePath.

Adresaci:
Kurs skierowany jest głównie do osób, które rozpoczynają swoją przygodę z pszczelarstwem, pragnących poznać podstawowe zasady prowadzenia pasieki. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

 • brak przeciwwskazań lekarskich do wykonywania pracy pszczelarza
 • posiadanie stroju pszczelarskiego do pracy na pasiece (minimum kapelusz i rękawice)

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając 
formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o kurs.

Termin i miejsce:
- 31 godz. dydaktyczne (12 h – wykłady, 19 h – warsztaty w pracowni lub na terenie pasieki (ilość spotkań i czas ich trwania uzależniony od sezonu)
- tryb: weekendowy
- miejsce: zajęcia wykładowe na 
kampusie WSG w Bydgoszczy oraz zajęcia warsztatowe na pasiece Pszczelarium na dachu hali sportowej WSG w Bydgoszczy.

Koszt:
- 750 zł

UWAGA! Cena dla osób, które podpiszą umowę i zapłacą za kurs do dnia 20 lutego 2019 r. – 620 zł.

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za warsztaty dla początkujących pszczelarzy"

Odrębnie dla zainteresowanych:

 • Wizyty studyjne w pasiekach położnych w okolicy Bydgoszczy
 • Indywidualne konsultacje z pszczelarzami-mentorami
 • Wyjazd na XXVII Forum Pszczelarzy
Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C001

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI