Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

PNF – kurs podstawowy

3 100 zł 100 h

Program:

CZĘŚĆ I

1. Wprowadzenie do koncepcji PNF – definicja, historia, filozofia.

2. Wprowadzenie do wzorców PNF.

3. Kombinacje wzorców łopatki i miednicy z uwzględnieniem filozofii i zasad głównych.

4. Różne sposoby nauczania ruchu

5. Techniki w PNF – Rytmiczne pobudzanie ruchu, kombinacja skurczów izotonicznych.

6. Wzorce łopatki i miednicy z wykorzystaniem technik.

6. Wprowadzenie do pracy na macie. Rolling.

7. Facilitacja zmian pozycji: leżenie przodem – stanie z uwzględnieniem faz kontroli motorycznej.

8. Technika – stabilizacja zwrotna.

9. Mata – rozwiniecie pracy z wykorzystaniem techniki Kombinacja skurczów izotonicznych.

10. Badanie pacjenta i planowanie terapii w PNF, ICF.

11. Wzorce ruchowe – wprowadzenie. Wzorce ruchowe kkg i kkd.

12. Technika – Dynamiczna zwrotność ciągła, Replikacja (Odtwarzanie).

13. Rozwiniecie pracy we wzorcach z zastosowaniem technik.

14. Techniki mobilizacyjne: Hold-Relax.

15. Mata – rozwiniecie pracy w leżeniu tyłem (rotacja dla dolnego tułowia, mostek, przejście do siadu prostego).

16. Wprowadzenie do chodu.

17. Aktywności w pozycji siedzącej – korekcja tułowia, głowy, stóp, stabilizacja pozycji.

18. Torowanie ustawiania.

19. Facilitacja chodu z wykorzystaniem technik. Stanie obunóż równolegle, w wykroku, przenoszenie cieżaru ciała, stanie jednonóż, chód w przód, chód tyłem, chód bokiem.

20. Demonstracja pacjenta. Omówienie demonstracji.

21. Wzorce ruchowe tułowia – Lifting, zastosowanie w różnych pozycjachwyjściowych.

22. Chopping – zastosowanie w różnych pozycjach wyjściowych.

23. Dynamiczne wzorce dla tułowia, powtórzenie techniki Trzymaj – Rozluźnij

CZĘŚĆ II

1. Kombinacje wzorców łopatki i miednicy w 3 fazie kontroli motorycznej.

2. Rozwinięcie wzorców ruchowych kkg ze zgięciem i wyprostem stawu łokciowego.

3. Powtórzenie technik: Rytmiczne pobudzanie ruchu, Dynamiczna zwrotność ciągła.

4. Facilitacja oddychania w różnych zespołach chorobowych.

5. Technika: Hold-Relax – powtórzenie, przykłady praktyczne.

6. Przygotowanie do pracy z pacjentami – sprawy organizacyjne. Badanie pacjenta i plan pracy.

7. Budowanie terapii w oparciu o hipotezę – przykłady praktyczne.

8. Rozwiniecie wzorców ruchowych kkd ze zgięciem i wyprostem stawu kolanowego.

9. Technika: Contact-Relax.

10. Chód w bok, tył, kroki skrzyżne, torowanie poszczególnych faz chodu.

11. Mata – zmiany pozycji, praca w siadzie prostym i bocznym.

12. Techniki stabilizacyjne – Rytmiczna stabilizacja, różnicowanie technik, wzorce ruchowe w różnych poz. wyjściowych.

13. Progresja, leżenie bokiem – stanie.

14. Wzorce ruchowe głowy i szyi.

15. Zmiana normalnej kolejności ruchu (Timing for emphasis).

16. Rozwiniecie wzorców ruchowych z ruchem zgięcia/wyprostu w stawie pośrednim.

17. Funkcje wegetatywne – teoria i praktyka, oddychanie.

18. Technika Contract – Relax – wprowadzenie, różnicowanie, przykłady wykorzystania.

19. Wzorce bilateralne symetryczne, asymetryczne.

20. Kombinacje technik.

21. System szkolenia w koncepcji PNF.

Cele:
Celem kursu jest umiejętność badania i budowania planu terapii, analizowania problemów funkcjonalnych oraz prowadzenia terapii pacjentów neurologicznych i ortopedycznych.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Międzynarodowy certyfikat.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając 
formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o szkolenie.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 100,
- tryb: weekendowy,
- miejsce: 
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt:
- 3 100 zł.

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs PNF – kurs podstawowy"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C001

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI