Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Metoda Ackermanna

3 780 zł 6 dni

Program kursu:

1. Historia metody Ackermanna i chiropraktyki, rola chiropraktyki w nowoczesnej osteopatii.

2. Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu.

3. Definicja ruchów w przestrzeni. Rotacja, pochylenie boczne, fleksja, ekstensja.

4. Anatomia i biomechanika obręczy miednicznej, rola stawu krzyżowo-biodrowego (SKB).

5. Badanie statyki miednicy, diagnoza, palpacja.

6. Fenomeny sekundowe ich rola w terapii.

7. Korekcja dysfunkcji SKB.

8. Anatomia i biomechanika odc. lędźwiowego.

9. Techniki korekcji dysfunkcji odc. lędźwiowego.

10. Anatomia i biomechanika odc. szyjnego.

11. Szczególna rola kompleksu C0-C2 w etiopatogenezie dolegliwości oraz terapii.

12. Badanie i diagnoza odc. szyjnego: Atlas, Axis.

13. Terapia górnego odc. szyjnego.

14. Anatomia i biomechanika odc. piersiowego.

15. Podstawowe techniki korekcji dysfunkcji na odc. piersiowym.

16. Rola wybranych stawów obwodowych w terapii holistycznej, anatomia i biomechanika.

17. Terapia wybranych stawów stopy.

18. Techniki uzupełniające.

19. Techniki alternatywne.

20. Kończyna dolna: anatomia i biomechanika.

21. Techniki na staw: biodrowy, kolanowy i skokowy górny/dolny.

22. Szczegółowe omówienie przeciwwskazań dla odc. szyjnego.

23. Odcinek szyjny C3-C7.

24. Terapia odcinka C3-C7.

25. Rola kręgu C7.

26. Kończyny górne: anatomia i biomechanika.

27. Techniki na stawach śródręcza, nadgarstka, łokciowym i obręczy barkowej.

28. Zaliczenie praktyczne: przeprowadzenie kompletnej terapii wg metody dr Ackermanna.

29. Rola terapii i jej wpływ na system wegetatywny.

Świadectwo kwalifikacyjne
W ostatnim dniu kursu uczestnicy otrzymają oryginalny certyfikat Ackermann College Stockholm, podpisany przez dr Paula Ackermanna ze Szwecji. Absolwenci szkolenia zostaną umieszczeni na liście terapeutów metody Ackermanna na przygotowywanej już polskiej wersji strony Instytutu Ackermanna w Stockholmie.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając
 formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o kurs.

Termin i miejsce:
- 6 dni,
- miejsce:
 Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt:
- 3 780 zł.

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Metoda Ackermanna"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C001

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI