Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Zarządzanie nieruchomościami

Program:

1. Źródła informacji o nieruchomościach.
2. Gospodarka przestrzenna.
3. Gospodarka nieruchomościami.
4. Zamówienia publiczne.
5. Podstawy ekonomii.
6. Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości.
7. Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji.
8. Elementy finansów i bankowości.
9. Rzeczoznawstwo majątkowe – wybrane zagadnienia.
10. Podstawy budownictwa.
11. Przegląd technologii w budownictwie.
12. Proces inwestycyjny w budownictwie.
13. Eksploatacja nieruchomości.
14. Elementy planowania i kalkulacji kosztów.
15. Bezpieczeństwo użytkowe konstrukcji.
16. Przeglądy techniczne i remonty.
17. Podstawy kosztorysowania.
18. Status prawny zarządcy nieruchomości.
19. Organizacje zawodowe zarządców nieruchomości.
20. Standardy zawodowe i etyka zawodowa zarządcy nieruchomości.
21. Umowa o zarządzanie nieruchomością.
22. Plan zarządzania nieruchomością.
23. Procedury w zarządzaniu nieruchomościami.
24. Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi.
25. Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi.
26. Zarządzanie zasobami nieruchomościowymi.
27. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – wybrane zagadnienia.

Cele:
Celem kursu jest rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania nieruchomościami i przygotowanie uczestników do profesjonalnego wykonywania zawodu zarządcy nieruchomościami, poprzez zapoznanie słuchaczy z problematyką rynku nieruchomości i funkcjonowania biura zarządcy nieruchomościami. Studia dają podstawy, które zapewniają skuteczność i bezpieczeństwo w zarządzaniu jak również satysfakcję z wykonywanej usługi. W trakcie kursu słuchacze zapoznają się z funkcjonowaniem instytucji finansowych oraz prawnych. W ramach kursu przedstawione są informacje o rynkach nieruchomościami i prowadzeniu działalności zarządcy w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając 
formularz zgłoszeniowy,
- podpisanie umowy o kurs.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 48,
- tryb: wieczorowy/weekendowy,
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt:
- 1 200 zł.

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
Bank Zachodni WBK
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Zarządzanie nieruchomościami"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C001

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI