Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Zamówienia publiczne w projektach EFRR

200 zł 8 h

Program:

1. Zamówienia publiczne wiadomości ogólne.

2. Przygotowanie postępowania.

3. Komisja przetargowa.

Cele:
Przybliżenie zagadnień z zakresu stosowania Ustawy Prawo zamówień publicznych w projektach inwestycyjnych.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenia uczestnictwa w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o kurs.

Egzamin/zaliczenie:
Zaliczenie na podstawie aktywnego i systematycznego udziału w zajęciach.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 8
- tryb: wieczorowy / weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt:
- 200 zł
- student/absolwent WSG: 180 zł.

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "
Opłata za kurs Zamówienia publiczne w projektach EFRR"


Koordynator - dr Karolina Marchlewska-Patyk
Centrum Europejskie im. Roberta Schumana przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.
ul. Garbary 3, 85-229 Bydgoszcz
tel./fax: 52 567 00 69
e-mail:
k.marchlewska@byd.pl

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C001

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI