Kurs kulinarny - kucharz, zawód dla osób z fantazją - zajęcia od 03-04.10.2015 r. ♦ OCHRONA RADIOLOGICZNA PACJENTA - 20.09.2015 r. (KATOWICE), 25.09.2015 r. (BYDGOSZCZ) ♦ Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej - zajęcia od 23 października 2015 r. ♦ Bydgoska Akademia Fotografii - zajęcia od 12.09.2015 r. ♦ Autodesk Revit - kurs praktyczny - od 19.09.2015 r. ♦ 100% sprzedaży online – e - commerce i generowanie leadów - 24 września 2015 r. ♦ Content Marketing od A do Z – jak pisać w sieci? - 24 -25.10.2015 r. ♦ Google Day – wykorzystaj 100% potencjału giganta z Silicon Valley! - 7.11.2015 r. ♦ OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH - ZAJĘCIA OD PAŹDZIERNIKA 2015 r. ♦ KADRY I PŁACE W FIRMIE - ZAJĘCIA OD 26.09.2015 r. ♦ Kurs Masaż Shantala - zajęcia od września 2015 r. ♦ Akademia Sieciowa Cisco CCNA 08.09.2015 r. ♦ Zamówienia Publiczne - 12-20.09.2015 r. ♦ Kurs Pierwszej Pomocy - zajęcia od września 2015 r. ♦ Instruktor Sportu specjalność Koszykówka - zajęcia od 12.09.2015 r. ♦ Organizacja i techniki pracy w recepcji - 12-13.09.2015 r. ♦ Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - 18-20.09.2015 r. ♦ Kurs Barmański - zajęcia od 25.09.2015 r. ♦ Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami europejskimi - 10.10 - 17.10.2015 r. ♦

KolonieAkademia Technologii UmysłowychRoczna Bydgoska Akademia FotografiiKurs Turystyki KajakowejWarsztaty SushiDesign - akademia kreatywnościkursy, szkoleniatablica korzyściPrzedszkolePTEGaudeamusWarsztaty Turbodoładowanie Trening Asertywnościstudia dotowaneE-marketing

Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa


Program:

1. Spółki prawa handlowego wraz z wybranymi zagadnieniami z kodeksu handlowego, kompetencje, zadania i odpowiedzialność cywilna, karna i karno-skarbowa zarządu i rady nadzorczej.

2. Prawo upadłościowe i układowe.

3. Podstawowe zasady rachunkowości firmy.

4. Analiza kondycji i płynności finansowej firmy.

5. Wzajemne relacje i zasady współdziałania między organami spółki.

6. Pomoc publiczna dla przedsiębiorców.

7. Problematyka związków zawodowych w procesie prywatyzacji oraz skutki tych procesów w świetle prawa pracy.

Kurs kończy się egzaminem państwowym przed Komisją Kwalifikacyjną
Ministerstwa Skarbu Państwa. Egzamin odbędzie się po zakończeniu kursu.
Koszt egzaminu, płatny w MSP, wynosi 850 PLN.

Cele:
Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w spółce prawa handlowego.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie wydawane przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy,
- podpisanie umowy o szkolenie. Umowy szkoleniowe są podpisane w pierwszym dniu rozpoczęcia zajęć.

Egzamin / zaliczenie:
Zaliczenie kursu na podstawie obecności.

Termin i miejsce:
- ilość godzin: 100,
- tryb weekendowy (zajęcia w godzinach od 9.00 do ok. 16.00),
- miejsce: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy, ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz.

Koszt:
- 1850 zł

Płatność przelewem na konto:
Przed rozpoczęciem kursu należy wpłacić 200 zł zaliczki lub całą kwotę za kurs na konto Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Istnieje możliwość wpłaty w ratach (max. 3) za wyjątkiem kursu Kasjera walutowo-złotowego.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy
ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz
67 1090 1072 0000 0001 0184 7750
z dopiskiem: "Opłata za kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych"

Kontakt:

Centrum Szkoleń i Certyfikacji
Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
Budynek W, pokój W-2
mail: centrum@byd.pl
Tel. 52 567 00 63
ul. Garbary 2
85-229 Bydgoszcz

<- cofnij

CENTRUM SZKOLEŃ I CERTYFIKACJI
WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI