Instruktor Rekreacji Ruchowej z zakresu "Nauki Pływania Niemowląt" - 07-10.04.2015 r. ♦ Auditor wewnętrzny HACCP - system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli - 18-19.04.2015 r ♦ Trening Asertywności - 21-22.02.2015 r. ♦ Organizacja i techniki pracy w recepcji - 14.03-15.03.2015 r. ♦ Auditor wewnętrzny systemu zarządzania wg ISO 22000 - 16-17.05.2015 r. ♦ Auditor wewnętrzny ZSZ wg ISO 9001, 14001 i OHSAS 18001- 12-14.06.2015 r. ♦ CISCO CCNA - II MODUŁ - zajęcia od 13.01.2015 r. ♦ Szkolenie dla Kandydatów na Pilotów Wycieczek - zajęcia od 14.02.2015 r. ♦ Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - 28.02-01.03.2015 r. ♦ Akademia Coacha - zajęcia od 27-29.03.2015 r. ♦ Kurs Barmański - zajęcia od 20.03.2015 r. ♦ Kurs Kelnerski - zajęcia od marca 2015 r. ♦ Zamówienia Publiczne - 11-19.04.2015 r. ♦ Kierownik Placówek Wypoczynku dla dzieci i młodzieży - marzec 2015 r. ♦ Oprogramowanie komputerowe w poradnictwie dietetycznym/ żywieniowym - 17.01.2015 r. ♦ Wychowawca Kolonijny - zajęcia od marca 2015 r. ♦ Współpraca z trudnym klientem - 07-08.02.2015 r. ♦ PRAWO PRACY 06 - 08.02.2015 r. ♦ Trener Wewnętrzny - 30.01-01.02.2015 r. ♦ Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami europejskimi - 14.03 - 21.03.2015 r. ♦ Instruktor Rekreacji Ruchowej - specjalność: Hipoterapia - 28.02.2015 r. ♦ Instruktor Rekreacji Ruchowej - specjalność: Jazda Konna - 28.02.2015 r. ♦ Ratownik na spływach kajakowych - 14-17.05.2015 r. ♦ Instruktor Rekreacji Ruchowej: specjalność - Kajakarstwo - 16-24.05.2015 r. ♦ Bezpieczeństwo organizacji spływów kajakowych - 14-17.05.2015 r. ♦ Kurs Pierwszej Pomocy - marzec 2015 r. ♦ Lidership 14-15.02.2015 r. ♦

KolonieAkademia Technologii UmysłowychRoczna Bydgoska Akademia FotografiiKurs Turystyki KajakowejWarsztaty SushiDesign - akademia kreatywnościkursy, szkoleniatablica korzyściPrzedszkolePTEGaudeamusAkademia

Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa


Program:

1. Spółki prawa handlowego wraz z wybranymi zagadnieniami z kodeksu handlowego, kompetencje, zadania i odpowiedzialność cywilna, karna i karno-skarbowa zarządu i rady nadzorczej.

2. Prawo upadłościowe i układowe.

3. Podstawowe zasady rachunkowości firmy.

4. Analiza kondycji i płynności finansowej firmy.

5. Wzajemne relacje i zasady współdziałania między organami spółki.

6. Pomoc publiczna dla przedsiębiorców.

7. Problematyka związków zawodowych w procesie prywatyzacji oraz skutki tych procesów w świetle prawa pracy.

Kurs kończy się egzaminem państwowym przed Komisją Kwalifikacyjną
Ministerstwa Skarbu Państwa. Egzamin odbędzie się po zakończeniu kursu.
Koszt egzaminu, płatny w MSP, wynosi 850 PLN.

Cele:
Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w spółce prawa handlowego.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie wydawane przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy,
- podpisanie umowy o szkolenie. Umowy szkoleniowe są podpisane w pierwszym dniu rozpoczęcia zajęć.

Egzamin / zaliczenie:
Zaliczenie kursu na podstawie obecności.

Termin i miejsce:
- ilość godzin: 100,
- tryb weekendowy (zajęcia w godzinach od 9.00 do ok. 16.00),
- miejsce: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy, ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz.

Koszt:
- 1850 zł

Płatność przelewem na konto:
Przed rozpoczęciem kursu należy wpłacić 200 zł zaliczki lub całą kwotę za kurs na konto Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Istnieje możliwość wpłaty w ratach (max. 3) za wyjątkiem kursu Kasjera walutowo-złotowego.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy
ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz
67 1090 1072 0000 0001 0184 7750
z dopiskiem: "Opłata za kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych"

Kontakt:

Centrum Szkoleń i Certyfikacji
Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
Budynek W, pokój W-2
mail: centrum@byd.pl
Tel. 52 567 00 63
ul. Garbary 2
85-229 Bydgoszcz

<- cofnij

CENTRUM SZKOLEŃ I CERTYFIKACJI
WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI