Kurs Barmański - zajęcia od 16.01.2015 r. ♦ Wykład ze stylizacji i wizerunku - 23.11.2014 r. ♦ Kurs Kelnerski - zajęci od 16.01.2015 r. ♦ Instruktor Rekreacji Ruchowej, specjalność: Narciarstwo Zjazdowe 02-08.01.2015 r. ♦ Instruktor Rekreacji Ruchowej, specjalność: Snowboard 02-08.01.2015 r. ♦ Akademia Menedżera Sprzedaży - od 5-7.12.2014 r. ♦ Auditor wewnętrzny systemu HACCP - system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli - 29-30.1 ♦ Zamówienia Publiczne - 17-25.01.2015 r. ♦ AKADEMIA ANIMATORÓW HOTELOWYCH 6-7.12.2014 R. ♦ AKADEMIA REZYDENTÓW 1-2.12.2014 R. ♦ SZKOLENIE W DZIEDZINIE OCHRONY RADIOLOGICZNEJ PACJENTA 22-23.11.2014 R. ♦ Kierownik Placówek Wypoczynku dla dzieci i młodzieży - marzec 2015 r. ♦ Dekoracja wnętrz zajęcia - 29.11.2014 r. ♦ Akademia Menedżera - 05.12.2014 r. ♦ Oprogramowanie komputerowe w poradnictwie dietetycznym/ żywieniowym - 17.01.2015 r. ♦ Wychowawca Kolonijny - zajęcia od marca 2015 r. ♦ Współpraca z trudnym klientem - 06-07.12.2014 r. ♦ PRAWO PRACY 05 - 07.12.2014 ♦ Trener Wewnętrzny - 30.01-01.02.2015 r. ♦ Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami europejskimi - styczeń 2015 r. ♦ Instruktor Rekreacji Ruchowej - specjalność: Hipoterapia - styczeń 2015 r. ♦ Instruktor Rekreacji Ruchowej - specjalność: Jazda Konna - styczeń 2015 r. ♦ Ratownik na spływach kajakowych - 14-17.05.2015 r. ♦ Instruktor Rekreacji Ruchowej: specjalność - Kajakarstwo - 16-24.05.2015 r. ♦ Bezpieczeństwo organizacji spływów kajakowych - 14-17.05.2015 r. ♦ Akademia Menedżera od 05.12. 2014r. ♦ Kurs Pierwszej Pomocy - marzec 2015 r. ♦ Lidership 13-14.12.2014 r. ♦

KolonieAkademia Technologii UmysłowychRoczna Bydgoska Akademia FotografiiKurs Turystyki KajakowejWarsztaty SushiDesign - akademia kreatywnościkursy, szkoleniatablica korzyściPrzedszkolePTEGaudeamusAkademia

Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa


Program:

1. Spółki prawa handlowego wraz z wybranymi zagadnieniami z kodeksu handlowego, kompetencje, zadania i odpowiedzialność cywilna, karna i karno-skarbowa zarządu i rady nadzorczej.

2. Prawo upadłościowe i układowe.

3. Podstawowe zasady rachunkowości firmy.

4. Analiza kondycji i płynności finansowej firmy.

5. Wzajemne relacje i zasady współdziałania między organami spółki.

6. Pomoc publiczna dla przedsiębiorców.

7. Problematyka związków zawodowych w procesie prywatyzacji oraz skutki tych procesów w świetle prawa pracy.

Kurs kończy się egzaminem państwowym przed Komisją Kwalifikacyjną
Ministerstwa Skarbu Państwa. Egzamin odbędzie się po zakończeniu kursu.
Koszt egzaminu, płatny w MSP, wynosi 850 PLN.

Cele:
Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w spółce prawa handlowego.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie wydawane przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy,
- podpisanie umowy o szkolenie. Umowy szkoleniowe są podpisane w pierwszym dniu rozpoczęcia zajęć.

Egzamin / zaliczenie:
Zaliczenie kursu na podstawie obecności.

Termin i miejsce:
- ilość godzin: 100,
- tryb weekendowy (zajęcia w godzinach od 9.00 do ok. 16.00),
- miejsce: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy, ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz.

Koszt:
- 1850 zł

Płatność przelewem na konto:
Przed rozpoczęciem kursu należy wpłacić 200 zł zaliczki lub całą kwotę za kurs na konto Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Istnieje możliwość wpłaty w ratach (max. 3) za wyjątkiem kursu Kasjera walutowo-złotowego.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy
ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz
67 1090 1072 0000 0001 0184 7750
z dopiskiem: "Opłata za kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych"

Kontakt:

Centrum Szkoleń i Certyfikacji
Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
Budynek W, pokój W-2
mail: centrum@byd.pl
Tel. 52 567 00 63
ul. Garbary 2
85-229 Bydgoszcz

<- cofnij

CENTRUM SZKOLEŃ I CERTYFIKACJI
WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI