Warsztaty Sushi - 26.10.2016 r. ♦ Kurs Kulinarny - Kucharz, zawód dla osób z fantazją - zajęcia od 17.10.2016 r. (gr. wieczorowa) ♦ Kurs Kulinarny - Kucharz, zawód dla osób z fantazją - zajęcia od 08.10.2016 r. (gr. weekendowa) ♦ Trening asertywności z elementami radzenia sobie ze stresem - 10-11.12.2016 r. ♦ Inspektor ochrony radiologicznej - 08-10.09.2016 r. (Gdańsk) ♦ Ochrona radiologiczna pacjenta - 09-10.09.2016 r. (Gdańsk) ♦ Pierwsza pomoc - 29.10.2016 r. ♦ Certyfikat Kompetencji Zawodowych CPC - 17-21.09.2016 r. ♦ Warsztaty wizażu - 01-02.10.2016 r. ♦ Warsztat MS Project w zarządzaniu projektami - 27-28.10.2016 r. ♦ Nowoczesne zarządzanie projektami - moduł V - finansowa efektywność projektów - 09-10.01.2017 r. ♦ Nowoczesne zarządzanie projektami - moduł IV - wyzwania lidera zespołu projektowego - 12-14.12.2016 ♦ Nowoczesne zarządzanie projektami - moduł III- część II - Project Managment, Agile - 28-29.11.2016 r ♦ Nowoczesne zarządzanie projektami - moduł II - część I - Project Managment, Agile - 24-25.10.2016 r. ♦ Nowoczesne zarządzanie projektami - moduł I - podejście do zarządzania projektami- 27-28.09.2016 r. ♦ Zarządzanie zasobami ludzkimi - 30.09.-02.10.2016 r. ♦ Zarządzanie zmianą - 10-11.06.2017 r. ♦ Ochrona Danych Osobowych - 17-18.09.2016 r. ♦ Kinesiotaping - certyfikowany kurs KT1/KT2 - 24-25.09.2016 r. ♦ CISCO CCNA - zajęcia od 11.10.2016 r. ♦ Coachingowe metody zarządzania - 13-14.05.2017 r. ♦ Szkolenia i doskonalenie kompetencji pracowników - 22-23.04.2017 r. ♦ Personal Branding - 18-19.03.2017 r. ♦ Budowanie zespołu - 18-19.02.2017 r. ♦ Ocena i motywowanie pracowników - 14-15.01.2017 r. ♦ Rekrutacja i selekcja pracowników - 17-18.12.2016 r. ♦ Efektywne przywództwo - 19-20.11.2016 r. ♦ Trening umiejętności interpersonalnych - 15-16.10.2016 r. ♦ Prowadzenie przedsiębiorstwa hotelarskiego. Case study - 10-11.06.2017 r. ♦ Prowadzenie przedsiębiorstwa turystycznego. Case study - 13-14.05.2017 r. ♦ Komunikacja interpersonalna. Budowanie i motywowanie zespołu - 01-02.04.2017 r. ♦ Kultura kulinarna. Trendy w gastronomii - 04-05.03.2017 r. ♦ Organizacja pracy w recepcji i w pionie pobytowym - 04-05.02.2017 r. ♦ Technologie informatyczne w turystyce i hotelarstwie - 21-22.01.2017 r. ♦ Marketing w turystyce i hotelarstwie. MICE - 17-18.12.2016 r. ♦ Funkcjonowanie gastronomii hotelowej - 19-20.11.2016 r. ♦ Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym - 05-06.11.2016 r. ♦ Instytucjonalno-prawne otoczenie turystyki i hotelarstwa - 22-23.10.2016 r. ♦ Kontrola zarządcza w świetle ustawy o finansach publicznych - 07-16.10.2016 r. ♦ Zamówienia publiczne - 24.09.-02.10.2016 r. ♦ Kurs barmański - 22-30.10.2016 r. ♦ Kurs na patent sternika motorowodnego - 02-04.09.2016 r. ♦ Warsztat zarządzania ryzykiem w oparciu o metodykę M_o_R i standard ISO 31000:2009 -16-17.09.2016 r. ♦ Warsztat zarządzania projektami IT w oparciu o podejścia zwinne - 23-24.09.2016 r. ♦ PRINCE2® PRACTITIONER - akredytowane szkolenie z metodyki zarządzania projektami - 23-24.09.2016 r. ♦ PRINCE2® Foundation – akredytowane szkolenie z metodyki zarządzania projektami - 16-18.09.2016 r. ♦ Kurs radiooperatora SRC - 06.11.2016 r. ♦ ABC Hotelarstwa - 23-25.09.2016 r. ♦

KolonieAkademia Technologii UmysłowychRoczna Bydgoska Akademia FotografiiKurs Turystyki KajakowejWarsztaty SushiDesign - akademia kreatywnościkursy, szkoleniatablica korzyściPrzedszkolePTEWarsztaty Turbodoładowanie Trening AsertywnościE-marketingOchrona pacjentaAUTOCADAUTODESKklientBaf kursbaf masterStudiujesz Zyskujesz

Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa


Program:

1. Spółki prawa handlowego wraz z wybranymi zagadnieniami z kodeksu handlowego, kompetencje, zadania i odpowiedzialność cywilna, karna i karno-skarbowa zarządu i rady nadzorczej.

2. Prawo upadłościowe i układowe.

3. Podstawowe zasady rachunkowości firmy.

4. Analiza kondycji i płynności finansowej firmy.

5. Wzajemne relacje i zasady współdziałania między organami spółki.

6. Pomoc publiczna dla przedsiębiorców.

7. Problematyka związków zawodowych w procesie prywatyzacji oraz skutki tych procesów w świetle prawa pracy.

Kurs kończy się egzaminem państwowym przed Komisją Kwalifikacyjną
Ministerstwa Skarbu Państwa. Egzamin odbędzie się po zakończeniu kursu.
Koszt egzaminu, płatny w MSP, wynosi 850 PLN.

Cele:
Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w spółce prawa handlowego.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie wydawane przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy,
- podpisanie umowy o szkolenie. Umowy szkoleniowe są podpisane w pierwszym dniu rozpoczęcia zajęć.

Egzamin / zaliczenie:
Zaliczenie kursu na podstawie obecności.

Termin i miejsce:
- ilość godzin: 100,
- tryb weekendowy (zajęcia w godzinach od 9.00 do ok. 16.00),
- miejsce: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy, ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz.

Koszt:
- 1850 zł

Płatność przelewem na konto:

Przed rozpoczęciem kursu należy wpłacić 200 zł zaliczki lub całą kwotę za kurs na konto Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Istnieje możliwość wpłaty w ratach (max. 3) za wyjątkiem kursu Kasjera walutowo-złotowego.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy
ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz
67 1090 1072 0000 0001 0184 7750
z dopiskiem: "Opłata za kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych"

Kontakt:

Centrum Szkoleń i Certyfikacji
Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
Budynek
C, pokój C-1
mail: centrum@byd.pl
Tel. 52 567 00 63
ul. Garbary 2
85-229 Bydgoszcz

<- cofnij

CENTRUM SZKOLEŃ I CERTYFIKACJI
WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI