Kurs kulinarny - kucharz, zawód dla osób z fantazją - zajęcia od 03-04.10.2015 r. ♦ OCHRONA RADIOLOGICZNA PACJENTA - 20.09.2015 r. (KATOWICE), 25.09.2015 r. (BYDGOSZCZ) ♦ Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej - zajęcia od 23 października 2015 r. ♦ Bydgoska Akademia Fotografii - zajęcia od 12.09.2015 r. ♦ Autodesk Revit - kurs praktyczny - od 19.09.2015 r. ♦ 100% sprzedaży online – e - commerce i generowanie leadów - 24 września 2015 r. ♦ Content Marketing od A do Z – jak pisać w sieci? - 24 -25.10.2015 r. ♦ Google Day – wykorzystaj 100% potencjału giganta z Silicon Valley! - 7.11.2015 r. ♦ OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH - ZAJĘCIA OD PAŹDZIERNIKA 2015 r. ♦ KADRY I PŁACE W FIRMIE - ZAJĘCIA OD 26.09.2015 r. ♦ Kurs Masaż Shantala - zajęcia od września 2015 r. ♦ Akademia Sieciowa Cisco CCNA 08.09.2015 r. ♦ Zamówienia Publiczne - 12-20.09.2015 r. ♦ Kurs Pierwszej Pomocy - zajęcia od września 2015 r. ♦ Instruktor Sportu specjalność Koszykówka - zajęcia od 12.09.2015 r. ♦ Organizacja i techniki pracy w recepcji - 12-13.09.2015 r. ♦ Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - 18-20.09.2015 r. ♦ Kurs Barmański - zajęcia od 25.09.2015 r. ♦ Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami europejskimi - 10.10 - 17.10.2015 r. ♦

KolonieAkademia Technologii UmysłowychRoczna Bydgoska Akademia FotografiiKurs Turystyki KajakowejWarsztaty SushiDesign - akademia kreatywnościkursy, szkoleniatablica korzyściPrzedszkolePTEGaudeamusWarsztaty Turbodoładowanie Trening Asertywnościstudia dotowaneE-marketing

Komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej


Program:

  1. Wprowadzenie do komunikacji interpersonalnej.

  2. Komunikacja niewerbalna.

  3. Komunikacja werbalna.

  4. Umiejętność słuchania, zadawania pytań i udzielania informacji zwrotnych jako podstawowe elementy udanej komunikacji słownej.

  5. Zalety, wady i przeszkody w komunikowaniu się.

  6. Umiejętności interpersonalne w pracy z różnymi grupami klientów pomocy społecznej.

Cele:
Celem szkolenia jest zwiększenie umiejętności komunikacyjnych pracowników socjalnych.  Kursanci zdobędą umiejętności budowania relacji w kontakcie z klientem pomocy społecznej, która posłuży realizacji celów klienta i instytucji.  Program kursu zapewni zdobycie umiejętności prawidłowej i efektywnej komunikacji z rodzinami dysfunkcyjnymi oraz pomocy w budowaniu poprawnych relacji pomiędzy członkami rodziny.

Adresaci:
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników instytucji pomocy społecznej.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenia:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy,
- podpisanie umowy o kurs.

Termin i miejsce:
- ilość godzin: 16,
- tryb: wieczorowy,weekendowy,
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt:
- 350 zł,
- student/absolwent WSG: 315 zł.

Płatność przelewem na konto:

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
 ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
Bank Zachodni WBK
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567

z dopiskiem: "Opłata za Kurs Komunikacji interpersonalnej w pracy socjalnej"

Kontakt:

Centrum Szkoleń i Certyfikacji
Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
Budynek W, pokój W-2
mail: centrum@byd.pl
Tel. 52 567 00 63
ul. Garbary 2
85-229 Bydgoszcz

<- cofnij

CENTRUM SZKOLEŃ I CERTYFIKACJI
WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI