Prawo pracy - 19 – 21.02.2016 r. ♦ Zamówienia publiczne - 28.11. – 6.12.2015 r. ♦ Pierwsza Pomoc dla Nauczycieli - 15-18.01.2016 r. ♦ Auditor wewnętrzny wg ISO 22000:2005 - 09-10.04.2016 r. ♦ Auditor wewnętrzny wg ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 - 13-15.05.2016 r. ♦ Instruktor Rekreacji Ruchowej - Snowboard - 02-09.01.2016 r. ♦ Instruktor Rekreacji Ruchowej - Narciarstwo Zjazdowe - 02-09.01.2016 r. ♦ Ochrona Radiologiczna Pacjenta - 12.12.2015 r. (Bydgoszcz) ♦ KREATYWNE I STRATEGICZNE DZIAŁANIE W SPRZEDAŻY - 9.12.2015 r. lub 12-13.12.2015 r. ♦ NOWOCZESNE TECHNIKI SPRZEDAŻY - 5-6.12.2015 r. ♦ Efektywne poszukiwanie dostawców na rynkach krajowych i zagranicznych - 12-13.12.2015 r. ♦ Gospodarka magazynowa - 23-24.01.2016 r. ♦ Kurs dla kandydatów na pilotów wycieczek - zajęcia od 5.12.2015 r. ♦ Kurs Pierwszej Pomocy - 05.12.2015 r. ♦ Emisja Głosu - 12-13.12.2015 r. ♦ Profesjonalna obsługa sekretariatu i klienta - 05-06.12.2015 r. ♦ Akademia Sieciowa Cisco CCNA - zajęcia od 12.01.2016 r. ♦ Instruktor Sportu specjalność Koszykówka - zajęcia od 13.02.2016 r. ♦

KolonieAkademia Technologii UmysłowychRoczna Bydgoska Akademia FotografiiKurs Turystyki KajakowejWarsztaty SushiDesign - akademia kreatywnościkursy, szkoleniatablica korzyściPrzedszkolePTEWarsztaty Turbodoładowanie Trening AsertywnościE-marketingOchrona pacjenta

Komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej


Program:

  1. Wprowadzenie do komunikacji interpersonalnej.

  2. Komunikacja niewerbalna.

  3. Komunikacja werbalna.

  4. Umiejętność słuchania, zadawania pytań i udzielania informacji zwrotnych jako podstawowe elementy udanej komunikacji słownej.

  5. Zalety, wady i przeszkody w komunikowaniu się.

  6. Umiejętności interpersonalne w pracy z różnymi grupami klientów pomocy społecznej.

Cele:
Celem szkolenia jest zwiększenie umiejętności komunikacyjnych pracowników socjalnych.  Kursanci zdobędą umiejętności budowania relacji w kontakcie z klientem pomocy społecznej, która posłuży realizacji celów klienta i instytucji.  Program kursu zapewni zdobycie umiejętności prawidłowej i efektywnej komunikacji z rodzinami dysfunkcyjnymi oraz pomocy w budowaniu poprawnych relacji pomiędzy członkami rodziny.

Adresaci:
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników instytucji pomocy społecznej.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenia:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy,
- podpisanie umowy o kurs.

Termin i miejsce:
- ilość godzin: 16,
- tryb: wieczorowy,weekendowy,
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt:
- 350 zł,
- student/absolwent WSG: 315 zł.

Płatność przelewem na konto:

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
 ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
Bank Zachodni WBK
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567

z dopiskiem: "Opłata za Kurs Komunikacji interpersonalnej w pracy socjalnej"

Kontakt:

Centrum Szkoleń i Certyfikacji
Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
Budynek W, pokój W-2
mail: centrum@byd.pl
Tel. 52 567 00 63
ul. Garbary 2
85-229 Bydgoszcz

<- cofnij

CENTRUM SZKOLEŃ I CERTYFIKACJI
WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI