Auditor Wewnętrzny ZSZ wg ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 i OHSAS 18001 25-27.04.2014 r. ♦ Masaż japoński Shiatsu i Akupresura 26-27.04.2014 r. ♦ Ratownik na spływach kajakowych 15-18.05.2014 r. ♦ Instruktor Rekreacji Ruchowej: specjalność - Kajakarstwo 16-25.05.2014 r. ♦ Zarządzanie zasobami ludzkimi 16-18.05.2014 r. ♦ Zamówienia Publiczne 16-18.05.2014 r. ♦ Prawo pracy w praktyce 16-18.05.2014 r. ♦ Bezpieczeństwo organizacji spływów kajakowych 23-25.05.2014 r. ♦ Akademia Menedżera 23.05-15.06.2014r. ♦ Wychowawca kolonijny 23.05.-1.06.2014 r. ♦ Kurs Pierwszej Pomocy 25.05. - 08.06.2014 r. ♦ Kurs na patent sternika motorowodnego 06-08.06.2014 r. ♦ Współpraca z trudnym klientem 21-22.06.2014 r. ♦ Trener wewnętrzny 27-29.06.2014r. ♦ Lidership 30-31.08.2014 r. ♦ Akademia Sieciowa Cisco CCNA - od października 2014 r. ♦

KolonieAkademia Technologii UmysłowychRoczna Bydgoska Akademia FotografiiKurs Turystyki KajakowejWarsztaty SushiDesign - akademia kreatywnościkursy, szkoleniatablica korzyściPrzedszkolePTEGaudeamus

Komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej


Program:

  1. Wprowadzenie do komunikacji interpersonalnej.

  2. Komunikacja niewerbalna.

  3. Komunikacja werbalna.

  4. Umiejętność słuchania, zadawania pytań i udzielania informacji zwrotnych jako podstawowe elementy udanej komunikacji słownej.

  5. Zalety, wady i przeszkody w komunikowaniu się.

  6. Umiejętności interpersonalne w pracy z różnymi grupami klientów pomocy społecznej.

Cele:
Celem szkolenia jest zwiększenie umiejętności komunikacyjnych pracowników socjalnych.  Kursanci zdobędą umiejętności budowania relacji w kontakcie z klientem pomocy społecznej, która posłuży realizacji celów klienta i instytucji.  Program kursu zapewni zdobycie umiejętności prawidłowej i efektywnej komunikacji z rodzinami dysfunkcyjnymi oraz pomocy w budowaniu poprawnych relacji pomiędzy członkami rodziny.

Adresaci:
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników instytucji pomocy społecznej.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenia:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy,
- podpisanie umowy o kurs.

Termin i miejsce:
- ilość godzin: 16,
- tryb: wieczorowy,weekendowy,
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt:
- 350 zł,
- student/absolwent WSG: 315 zł.

Płatność przelewem na konto:

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
 ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
Bank Zachodni WBK
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567

z dopiskiem: "Opłata za Kurs Komunikacji interpersonalnej w pracy socjalnej"

Kontakt:

Centrum Szkoleń i Certyfikacji
Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
Budynek W, pokój W-2
mail: centrum@byd.pl
Tel. 52 567 00 63
ul. Garbary 2
85-229 Bydgoszcz

<- cofnij

CENTRUM SZKOLEŃ I CERTYFIKACJI
WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI